Portugalsko, Lisabon - Migračné právo

Číslo
AD/2022/03
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Termín
-
Deadline

 

Popis:

Cieľom tohto nového seminára v rámci ponuky Portfólia správneho práva EJTN je poskytnúť účastníkom poznatky a pohľad na vzťah medzi rôznymi úrovňami medzinárodného a európskeho migračného práva.

Účastnícibudú venovať svoj čas tomu, aby sa zoznámili s analýzou praktických prípadov pokrývajúcich rôzne témy týkajúce sa politiky a legislatívy EÚ v oblasti legálnej migrácie. Účastníkom budú predstavené aj praktické

prípady týkajúce sa rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie o prisťahovalectve. Toto vzdelávacie podujatie bude  platformou na výmenu poznatkov a osvedčených postupov medzi

kolegami, vytváranie justičnej spolupráce a porozumenia a diskusiu o kľúčovom vývoji v tejto oblasti.

 

Jazykový režim: anglický jazyk

 

 

Upozornenie!!!

Finančné náklady: Náklady spojené s účasťou na seminári v prípade prezenčnej frormy  hradí EJTN (cestovné, ubytovanie , stravovanie, poistenie si hradí účastník).

 

Podmienkou účasti na zahraničnom seminári je súhlas priameho nadriadeného s účasťou na zahraničnom vzdelávacom podujatí (aj v prípade, ak je podujatie organizované on-line), ktorý je potrebné zaslať mailom na adresu dagmar.hupkova@justice.sk;

 

Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie súvisiacej s COVID-19  o forme podujatia (prezenčne alebo on-line) rozhoduje EJTN o čom bude prihlásení účastník včas informovaní pred začiatkom vzdelávacieho podujatia. Prijímajúca krajina si v prípade prezenčnej formy stanovuje podmienky vstupu do krajiny v zmysle opatrení súvisiacich s COVID-19.

 

Systém prihlasovania zo strany JA SR sa    uskutočňuje do EJTN on-line, a preto je potrebné dôsledne zvažovať reálne možnosti účasti na zahraničnom seminári. Odhlásenie  prihláseného účastníka je potrebné v systéme zdôvodňovať.

 

Pripomíname Vám povinnosť nahrať  podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka, ak ho nemáte nahraté v súboroch.

 

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať stručnú  správu po  absolvovaní  seminára v termíne do 15 dní  po jeho absolvovaní.  Na základe uvedenej správy bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

 

 Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

 

Iná primárna skupina
Sudcovia a prokurátori
Počet účastníkov
1
Zodpovedný koordinátor
EJTN
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk