Pôsobnosť probačných a mediačných úradníkov v trestnom konaní .

Číslo
č.36
Druh
jednodenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Miesto konania
Termín
-
Deadline
Pramene k príprave

Prezentácia - sylaby lektora - klikni sem


Lektor(i)

PhDr. Vladimír Cehlár

Primárna cieľová skupina
Probační a mediační úradníci
Počet účastníkov
48
Zodpovedný koordinátor
JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.miroslav.slastan@justice.sk, 033/6903312
Tajomník JA pre prípravu
Iveta Aksamitová, iveta.aksamitova@justice.sk, 033/6903310