Pôsobnosť probačných a mediačných úradníkov v trestnom konaní - I. časť

Číslo
KTP_8
Druh
jednodenný
Typ
Prípravné vzdelávanie
Miesto konania
Termín
-
Deadline
Primárna cieľová skupina
Probační a mediační úradníci
Počet účastníkov
40
Zodpovedný koordinátor
JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., miroslav.slastan@justice.sk,033/690312
Tajomník JA pre prípravu
Iveta Aksamitová, iveta.aksamitova@justice.sk, 033/6903310