Postup prvostupňového súdu po podaní obžaloby

Číslo
35
Druh
viacdenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline
Lektor(i)

JUDr. Anna Kohútová – predsedníčka odvolacieho senátu Krajského súdu v Košiciach 

JUDr. René Štepánik  – predseda senátu, podpredseda Okresného súdu Bratislava V.

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Sekundárna cieľová skupina
Právni čakatelia prokuratúry
Počet účastníkov
40
Zodpovedný koordinátor
JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
Tajomník JA pre prípravu
Simona Miháliková