Právny styk s cudzinou v kontexte komunitárnych nariadení o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností

Číslo
2010/KEP/121
Druh
viacdenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline
Odborný garant
JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
Lektor(i)

JUDr. Pavel Simon, sudca OS Cheb, ČR - externý člen JA SR

Mgr. Zuzana Fišerová - riaditeľka medzinárodného odboru civilného, MS ČR, Praha - externá členka JA SR

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Právni čakatelia prokuratúry
Iná primárna skupina
Justiční čakatelia
Počet účastníkov
48
Zodpovedný koordinátor
JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., miroslav.slastan@justice.sk; 033 6903312
Tajomník JA pre prípravu
Anna Jasovská; anna.jasovska@justice.sk; 033 6903310