Predbežné opatrenia (pre KS BB, KS ZA)

Číslo
2009/KCP/10
Druh
jednodenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline
Odborný garant
Mgr. Katarína Strížová
Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Sekundárna cieľová skupina
Prokurátori
Počet účastníkov
50
Zodpovedný koordinátor
Mgr. Katarína Strížová; katarina.strizova@justice.sk; 033/690 33 04, 0910 960 364
Tajomník JA pre prípravu
Anna Jasovská; anna.jasovska@justice.sk; 033/690 33 01