Predskúškové sústredenie na jesenný termín OJS - 1. časť

Číslo
2014/KSP/44
Druh
príprava na justičné skúšky
Typ
Prípravné vzdelávanie
Termín
-
Deadline
Odborný garant
JUDr. Katarína Strížová, 033/690 33 04, katarina.strizova@justice.sk
Lektor(i)

JUDr. Jana Baricová (predsedníčka senátu správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky), JUDr. Soňa Mesiarkinová (predsedníčka senátu občiansko-právneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky), JUDr. Pavol Toman (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky, predseda Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky), JUDr. Milan Lipovský (predseda senátu  Najvyššieho súdu  Slovenskej republiky, externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky)

Primárna cieľová skupina
Vyšší súdni úradníci
Asistenci sudcu NS SR
Počet účastníkov
40
Zodpovedný koordinátor
PhDr. Gabriela Urbanská, 033/690 33 13, 0911 960 972, gabriela.urbanska@justice.sk