Premlčanie, preklúzia v občianskom práve, aplikačné problémy, nová judikatúra

Číslo
19
Druh
viacdenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline
Odborný garant
Mgr. Katarína Strižová, tel. 033/6903 304; katarina.strizova@justice.sk
Lektor(i)

JUDr. Ivan Machyniak

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Počet účastníkov
45
Zodpovedný koordinátor
Mgr. Katarína Strižová, tel. 033/6903 304; katarina.strizova@justice.sk
Tajomník JA pre prípravu
Zuzana Gajdošíková, tel. 033/6903 302; zuzana.gajdosikova@justice.sk