Prerušenie konania z dôvodu podania návrhu na začatie konania pred Ústavným súdom SR a pred európskymi súdmi

Číslo
17
Druh
jednodenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline
Lektor(i)

JUDr. Ján Drgonec, DrSc. – bývalý sudca Ústavného súdu Slovenskej   republiky, advokát    

JUDr. Ľubomír Dobrík - sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Zodpovedný koordinátor
JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
Tajomník JA pre prípravu
Simona Miháliková