Prokurátor v občianskom súdnom konaní

Číslo
č.94
Druh
jednodenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline
Lektor(i)

JUDr. Ladislav Tichý, I. námestník generálneho prokurátora, externý člen pedagogického zboru JA, JUDr. Štefan Beneč, námestník krajského prokurátora v Košiciach, externý člen pedagogického zboru JA

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Iná primárna skupina
len pre sudcov obvodu KS KE a KS PO a prokurátorov obvodu KP KE a KP PO
Počet účastníkov
80
Zodpovedný koordinátor
Mgr. Katarína Strížová, +00421 33 6903304, mobil: +421 910960364, katarina.strizova@justice.sk
Tajomník JA pre prípravu
Jarmila Tichá, +00421 33 6903302, jarmila.ticha@justice.sk