Psychologické aspekty práce sudcu a prokurátora

Číslo
163/KCP
Druh
viacdenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline

Hlavnými podtémami vzdelávacej aktivity bude najmä nácvik relaxačných techník, osobnosť v záťaži, zdokonaľovanie komunikačných zručností, osobná motivácia, starostlivosť o svoj zdravý výkon a relax pre svoje vlastné zdravie a iné techniky.

Cieľovou skupinou tohto seminára sú sudcovia okresných,  krajských súdov a najvyššieho súdu a prokurátori okresných a krajských prokuratúr.

Odborný garant
Mgr. Katarína Strížová
Lektor(i)

PhDr. Štefan Matula

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Počet účastníkov
45
Zodpovedný koordinátor
Mgr. Katarína Strížová, katarina.strizova@justice.sk, 033/649 03 304
Tajomník JA pre prípravu
Anna Jasovská, anna.jasovska@justice.sk, 033/649 03 301
Urgentná komunikácia
0911 960 354