Rétorika, etika

Číslo
2009/KCP/25
Druh
viacdenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline
Lektor(i)

JUDr. Dagmar Papcunová

Mgr. Oliver Brezinský, PhD.

Iná primárna skupina
funkčne mladí sudcovia a funkčne mladí prokurátori
Počet účastníkov
35
Zodpovedný koordinátor
Mgr. Gabriela Urbanská, gabriela.urbanska@justice.sk, 033/690 33 13, 0917 617 524