Rozsudok v trestnom konaní. Skutok, jeho tvorba a štylizácia skutkovej a právnej vety.

Číslo
24
Druh
jednodenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Miesto konania
Termín
-
Deadline
Lektor(i)

JUDr. Martin Bargel - sudca Krajského súdu v Žiline

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Iná primárna skupina
funkčne mladší sudcovia a funkčne mladší prokurátori
Počet účastníkov
100
Zodpovedný koordinátor
JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
Tajomník JA pre prípravu
Simona Miháliková