Schengenské acquis v rámci spolupráce justičných orgánov v trestných vecich, schengenský informačný systém, jeho aplikácia v pod

Číslo
2010/KVP/78
Druh
viacdenný
Typ
Prípravné vzdelávanie
Termín
-
Deadline

Oznamujeme prihláseným účastníkom seminára, že z dôvodu nízkeho počtu prihlásených presúvame seminár na prvý polrok 2011.

Odborný garant
Mgr. Katarína Strížová; katarina.strizova@justice.sk
Lektor(i)

JUDr. Anna Ondrejová; prokurátorka medzinárodného odboru GP SR

JUDr. Alica Kováčová, PhDr.; zástupkyňa riaditeľa medzinárodného odboru GP SR

JUDr. Veronika Turáková, starší referent, špecialista národnej ústredne SIRENE Úradu medzinárodnej spolupráce Prezídia policajného zboru

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Počet účastníkov
48
Zodpovedný koordinátor
Mgr. Katarína Strížová; katarina.strizova@justice.sk; 033 6903304
Tajomník JA pre prípravu
Anna Jasovská; anna.jasovska@justice.sk; 033 6903310