Slovinsko, Ľubľana - Ochrana údajov a právo na súkromie

Číslo
AD/2023/05
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Termín
-
Deadline

Popis

Komplexná reforma pravidiel EÚ o ochrane údajov so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR), ktoré sa uplatňuje od mája 2018, prináša nové výzvy pre justičných pracovníkov v celej Európe. S cieľom riešiť zmeny rámca ochrany údajov EÚ a podporiť diskusiu medzi odborníkmi z rôznych členských štátov EÚ sa tento deň a pol školenia zameria na najdôležitejšie právne a judikatúrne trendy v oblasti ochrany údajov a ochrany právo na súkromný život. Zhromaždením popredných odborníkov v tejto oblasti ponúkne praktický prehľad nového nariadenia a smerníc vyplývajúcich z reformného balíka EÚ v oblasti ochrany údajov.

Cieľ

Toto školenie sa snaží fungovať ako platforma na výmenu poznatkov a osvedčených postupov medzi kolegami, diskusiu o kľúčovom vývoji v tejto oblasti a vytváranie trvalých sietí justičnej spolupráce a porozumenia v jednej z najpálčivejších oblastí rozvoja súdnictva v Európe. Od účastníkov tohto podujatia sa očakáva, že budú mať základné znalosti o predmete.

Metodológia

Prednášky s prezentáciami, diskusia, prípadové štúdie, workshop, kvíz (s použitím mentimetra), otázky a odpovede.

Učebné ciele

Prezentovať najvýznamnejší právny vývoj v oblasti ochrany údajov a ochrany práva na súkromný život; porozumieť základným ustanoveniam GDPR a získané poznatky aplikovať na praktických príkladoch; analyzovať ochranu individuálnych práv v digitálnej ére; oboznámiť sa s najnovšou judikatúrou ESĽP a Súdneho dvora EÚ; porozumieť spracovaniu úradných dokumentov a verejnému prístupu k nim; na výmenu poznatkov a osvedčených postupov medzi kolegami, diskusiu o kľúčovom vývoji v tejto oblasti a vytvorenie siete justičnej spolupráce a porozumenia v jednej z najpálčivejších oblastí rozvoja súdnictva v Európe

Cieľové publikum

Sudcovia/prokurátori/zamestnanci súdu

Miesto konania

Stredisko pre justičné vzdelávanie Ministerstvo spravodlivosti Slovinskej republiky

Finančné podmienky sú uvedené v prílohe. Všetky náklady spojené s účasťou na vzdelávacom podujatí sú hradené z prostriedkov EJTN. Nie je hradené poistenie.

V prípade, že nevyplníte aj  prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované.  Pri prihlasovaní prosíme účastníkov dodržiavať Zásady pre výber účastníkov, Podmienkou účasti je súhlas priameho nadriadeného, ktorý je potrebné zaslať na mail dagmar.hupkova@justice.sk;

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty. Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie 0odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Odborný garant
EJTN
Iná primárna skupina
sudcovia, prokurátori, zamestnanci súdu
Počet účastníkov
1
Zodpovedný koordinátor
EJTN
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk