Španielsko, Barcelona - Ľudské a základné práva v 21. storočí: Dialógy medzi vnútroštátnymi a európskymi súdmi

Číslo
HFR/2023/09
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Termín
-
Deadline

Popis

Jeden a pol osobného školenia pozostáva z poskytovania najlepších postupov, pokiaľ ide o účinnosť alebo efektívnosť pri zachovávaní základných práv v kontexte súdneho konania.

Cieľ

Seminár je zameraný na posilnenie ochrany základných práv v kontexte súdneho konania

Metodológia

Odborníci z praxe uľahčia výmenu tém, ako je štúdium nadnárodnej reality a porovnávanie rôznych modelov a riešení na národnej úrovni.

Učebné ciele

Sudcovia, prokurátori a zamestnanci súdov budú schopní rozpoznať dialóg medzi súdmi a koexistenciu rôznych právnych systémov v rámci Únie; a uplatňovať existujúce postupy a normy v členských štátoch.

Cieľové publikum

Sudcovia/prokurátori/zamestnanci súdu

Miesto konania

Escuela Judicial Consejo General del Poder Judicial

Finančné podmienky sú uvedené v prílohe. Všetky náklady spojené s účasťou na vzdelávacom podujatí sú hradené z prostriedkov EJTN. Nie je hradené poistenie.

V prípade, že nevyplníte aj  prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované.  Pri prihlasovaní prosíme účastníkov dodržiavať Zásady pre výber účastníkov, Podmienkou účasti je súhlas priameho nadriadeného, ktorý je potrebné zaslať na mail dagmar.hupkova@justice.sk;

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty. Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie 0odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

 

 

 

 

Odborný garant
EJTN
Iná primárna skupina
sudcovia, prokurátori, zamestnanci súdu
Počet účastníkov
1
Zodpovedný koordinátor
EJTN
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk