Špecializované trojdňové vzdelávanie v anglickom jazyku (OP EVS), Belá

Číslo
2021/KSP/101/OP EVS
Druh
viacdenný
Typ
Jazykové vzdelávanie
Termín
-
Deadline
 • Plánovaní lektori: Denisa Petriláková, EJTN Expert Linguist, M.A., Lic. Dip. TEFLA; Zdeněk Havlíček, PhDr. Mgr.
 • Primárna skupina podujatia: sudcovia, prokurátori; sekundárna skupina podujatia: vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia, asistenti sudcu a právni čakatelia prokuratúry 
 • Počet účastníkov podujatia (plánovaný): 40
 • Pri výbere účastníkov, ktorým bude potvrdená účasť, platia zásady: a) súhlas nadriadeného (predsedu súdu alebo povereného zástupcu Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky), b) zásada príslušnosti k určenej cieľovej skupine, c) zásada včasnosti elektronického prihlásenia (prihlasovanie sa realizuje výlučne elektronicky cez internetový portál Justičnej akadémie Slovenskej republiky, bez elektronického prihlásenia nebudú účastníci zaradení na podujatie).
 • Ubytovanie: účastníkom bude zabezpečené ubytovanie na 2 noci (03.11.-04.11.2021, 04.11.-05.11.2021). Ubytovanie nie je primárne  poskytované samostatne, a nie je ani možné si samostatné ubytovanie nárokovať. Ubytovanie deň vopred, t.j. 02.11.2021 nie je hradené Justičnou akadémiou a je potrebné si jednu noc mimo uvedeného rozsahu poskytovaného ubytovania zaplatiť. 
 • Strava: účastníkom bude zabezpečené občerstvenie počas prestávok (voda, káva, čaj), dňa 03.11.2021 obed, večera, dňa 04.11.2021 raňajky, obed, večera a dňa 05.11.2021 raňajky, obed. Strava bude poskytovaná za dodržania aktuálnych pandemických opatrení. 
 • Iné osobitné požiadavky je potrebné zaslať mailom na nižšie uvedenú mailovú adresu.
 • Uvedené podujatie bude ako hromadné podujatie realizované v režime „OTP“ podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 241/2021 V. v. nasledovne:
  • ak v daný čas bude okres podľa covid automatu v zelenej až červenej farbe hotel beží v režime v OTP a môžu byt ubytovaní aj ľudia z rôznych domácnosti spolu, preto budú účastníci ubytovaní v dovjposteľových izbách po dvoch. Od účastníkov sa bude požadovať preukázať sa certifikátom o zaočkovaní alebo sa pri vstupe do zariadenia preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín od odberu, alebo dokladom o prekonaní ochorenia covid-19 v období pred nie viac ako 180 dňami. Povinné je nosenie respirátora FFP2 v interiéri.
  • ak v daný čas bude okres podľa covid automatu v bordovej farbe hotel beží stále v režime v OTP a musia byt ubytovaní ľudia po samom v dvojposteľových izbách, preto budú účastníci ubytovaní samostatne v dvojposteľových izbách. Od účastníkov sa bude požadovať preukázať sa certifikátom o zaočkovaní alebo sa pri vstupe do zariadenia preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín od odberu, alebo dokladom o prekonaní ochorenia covid-19 v období pred nie viac ako 180 dňami. Povinné je nosenie respirátora FFP2 v interiéri.
  • ak v daný čas bude okres podľa covid automatu v čiernej farbe, podujatie sa zruší.
 • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia, či už z hľadiska vynaložených nákladov ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie) oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu na adresu: dominika.zavadova@justice.sk.  Spôsob ospravedlnenia – v zmysle platných „Zásad“ časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená iba v uvedených prípadoch: v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú.
 • Keďže ide o podujatie financované z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, pri ktorom je sledovaná aj hospodárnosť vynaložených prostriedkov, je pre nás veľmi dôležité, aby ste sa zúčastnili v plnom počte.  Preto si Vás dovolím požiadať, aby ste sa z podujatia po potvrdení účasti odhlasovali iba v naozaj výnimočných prípadoch. Prípadné odhlášky v krátkom čase pred uskutočnením podujatia budú pre nás znamenať veľkú finančnú stratu a budeme nútení požadovať od Vás náhradu nákladov spojených s Vašou neúčasťou na podujatí. 
 • Ak všetky prijaté opatrenia aktuálne v čase konania podujatia neumožnia uskutočniť podujatie prezenčne, o všetkých zmenách, resp. o zrušení podujatia budú účastníci ako aj kontaktné osoby na súdoch a prokuratúrach vopred  informovaní.
 • Zodpovedná osoba: Mgr. Dominika Zavadová, PhD., t.č. 0911 770 377, mail: dominika.zavadova@justice.sk