Štrasburg, Francúzsko - Európsky súd pre ľudské práva - dvanásťmesačná stáž

Číslo
2024/ECtHR/12
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Termín
-
Deadline

Európska justičná vzdelávacia sieť otvára aj tento rok možnosť uchádzať sa o dlhodobú stáž (12 mesiacov) na Európskom súde pre ľudské práva.

Účasť na dlhodobej stáži je možná len raz.

Podmienky:

  • príslušnosť k cieľovej skupine - sudca alebo prokurátor
  • prax 5 až 10 rokov vo funkcii sudcu alebo prokurátora
  • dokonalá znalosť anglického alebo francúzskeho jazyka (schopnosť navrhovať rozhodnutia v jednom z týchto jazykov).

Okrem toho môže byť jeden kandidát pridelený na oddelenie sociálnych práv a sekretariát Európskeho výboru pre sociálne práva. Účastník pridelený na oddelenie sociálnych práv a sekretariát Európskeho výboru pre sociálne práva sa bude podieľať na kolektívnych sťažnostiach a podávaní správ v závislosti od kompetencií a skúseností. Prednosť budú mať kandidáti so súdnou praxou v oblasti pracovného a pracovného práva, sociálneho zabezpečenia a zdravia, ochrany detí a rodiny alebo iných aspektov sociálnych práv spadajúcich do pôsobnosti charty a do pôsobnosti Európskeho výboru pre sociálne práva.

Požiadavky na Európsky výbor pre sociálne práva:

  • byť sudcom (riadnym alebo správnym) alebo prokurátorom;
  • mať približne 5 až 10 rokov praxe v právnickej profesii, najlepšie v oblasti súvisiacej so sociálnymi právami (alebo všeobecnejšie s ľudskými právami)
  • dokonale ovládať anglický alebo francúzsky jazyk (schopnosť navrhovať rozhodnutia v jednom z týchto jazykov).

Od uchádzačov sa vyžaduje, aby vo svojej motivácii jasne uviedli, či sa chcú uchádzať o umiestnenie na oddelení sociálnych práv a sekretariáte Európskeho výboru pre sociálne práva.

POZOR - Prihlášku je potrebné vyplniť elektronicky priamo do systému EJTN:

https://exp-platform.ejtn.eu/long-term-application/start

EJTN systém na prihlasovanie bude otvorený iba do 16.10.2023 do 18.00 hod. Po tomto termíne bude systém uzatvorený.

V termíne do 13.10.2023 je potrebné uskutočniť prihlásenie aj prostredníctvom portálu JA SR. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o dlhodobú stáž v zahraničí, je potrebné mať súhlas priameho nadriadeného s účasťou na dlhodobej stáži v zahraničí v termíne do  13.10.2023  pred uskutočnením nominácie, ktorý je potrebné do uvedeného termínu zaslať mailom na adresu dominika.zavadova@justice.sk. Bez zaslaného súhlasu do uvedeného termínu nebude vykonané potvrdenie nominácie v on-line systéme.

V prípade, že nevyplníte aj prihlásenie na našom portáli, ako aj elektronickú prihlášku v systéme EJTN, vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované. Podmienkou výberu a nominácie je prihlásenie do oboch systémov (EJTN a JASR).

Poradie vášho prihlasovania sa však bude počítať podľa kliknutia na našom portáli JA SR, a to v zmysle zásad pre výber účastníkov. Výber z nominovaných účastníkov uskutočňuje priamo ECtHR.

Prihlasovací kód: ECtHR/2024/JASR

Finančné podmienky:

Program je plne hradený z prostriedkov Európskej komisie - EJTN. Výška poskytnutej dennej diéty je 120 EUR na krytie nákladov spojených s pobytom. Podrobnejšie informácie budú odoslané akceptovaným účastníkom v priebehu januára až mája 2024. Požiadavky pre záujemcov a finančné podmienky sú uvedené TU.

Pripomíname vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty. Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, v rozsahu min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii.

Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre vás a zamestnancov akadémie.