Študijná návšteva inštitúcií EÚ v Bruseli

Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Miesto konania
Termín
-
Deadline

Európska justičná vzdelávacia sieťaj tento rok organizuje študijné návštevy v rôznych inštitúciách. Študijné návštevy sú plánované v niekoľkých turnosoch s rovnakým programom. Prosíme účastníkov, aby sa neprihlasovali na viaceré turnusy, ale vybrali si pre nich najvhodnejší dátum.

 

Obsah:

This study visit is aimed at justice professionals (judges and prosecutors). During the  visit, the participants shall be familiarised with the EU institutions that are involved in the EU law setting process, in especially the organisation and tasks of the European Commission, the Council of the European Union and the European Parliament. The role and function of the European Anti-Fraud Office will also be explained.

 

Jazykový režim: Anglický

 

Vyplňte prosím prihlášku z prílohy a nahrajte ju do svojich osobných súborov. Bez prihlášky nebude Vaše prihlásenie akceptované a dodatočné vyzývanie na doplnenie prihlášok nebude uskutočnené.

 

Pri prihlasovaní prosíme účastníkov dodržiavať Zásady pre výber účastníkov ( http://www.ja-sr.sk/node/3799 ), najmä povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov.

 

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 30 dní od návratu z podujatia, najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka, správu zo zahraničnej cesty. Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii.

 

Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

 

Finančné podmienky: EJTN prepláca skutočné cestovné do výšky 400 EUR a denné diéty vo výške 180 EUR.

Odborný garant
EJTN
Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Sekundárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Počet účastníkov
1
Zodpovedný koordinátor
JUDr. Jana Michaličková, PhD.
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Jana Michaličková, PhD., odborný referent pre medzinárodné vzťahy
Urgentná komunikácia
jana.michalickova@ja-sr.sk, 0911 960 687