Sudcovská tvorba práva

Číslo
114
Druh
viacdenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline

Seminár  č. 114 Sudcovská tvorba práva a seminár č. 115 Aplikácia právnych princípov sudcami všeobecných súdov (ako sa má vykladať zákon) boli vzhľadom k obsahovej zhode spojené

Pramene k príprave

relevantné rozhodnutia súdov a ostatné študijné materiály budú distribuované účastníkom v priebehu seminára

Odborný garant
JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
Lektor(i)

prof. JUDr. Ján Svák, CSc. - generálny riaditeľ sekcie edičných čiností Ministerstva spravodlivosti SR, Bratislava

JUDr. David Kosař -  Najvyšší správny súd ČR, Brno

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Vyšší súdni úradníci
Počet účastníkov
40
Zodpovedný koordinátor
JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
Tajomník JA pre prípravu
Simona Miháliková
Urgentná komunikácia
0911960354