Súdne poplatky a rozhodovanie súdu o trovách konania

Číslo
129
Druh
jednodenný
Typ
Prípravné vzdelávanie
Termín
-
Deadline
Odborný garant
JUDr. Peter Sepeši
Lektor(i)

JUDr. Boris Tóth - sudca Krajského súdu v Bratislave a externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie

Primárna cieľová skupina
Vyšší súdni úradníci
Počet účastníkov
40
Zodpovedný koordinátor
JUDr. Peter Sepeši
Tajomník JA pre prípravu
Simona Miháliková
Urgentná komunikácia
0911960 354