Súdne poplatky a rozhodovanie súdu o trovách konania

Číslo
139
Druh
jednodenný
Typ
Prípravné vzdelávanie
Termín
-
Deadline
Odborný garant
JUDr. Peter Sepeši
Lektor(i)

JUDr. Milan Růžička - sudca Okresného súdu vo Veľkom Krtíši a externý člen pedagogického zobru Justičnej akadémie

Primárna cieľová skupina
Vyšší súdni úradníci
Počet účastníkov
40
Zodpovedný koordinátor
JUDr. Peter Sepeši
Tajomník JA pre prípravu
Simona Miháliková
Urgentná komunikácia
0911 960 354