Súdne poplatky a trovy konania po novele OSP

Číslo
29a
Druh
jednodenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline
Odborný garant
Mgr. Katarína Strižová, e-mail : katarina.strizova@justice.sk; tel. 033 690 3304
Sekundárna cieľová skupina
Vyšší súdni úradníci
Počet účastníkov
38
Zodpovedný koordinátor
Mgr. Katarína Strižová, e-mail : katarina.strizova@justice.sk; tel. 033 690 3304
Tajomník JA pre prípravu
Anna Jasovská, e-mail. anna.jasovska@justice.sk; tel. 033 690 3341