Technika pojednávania a rozbor procesných modelových situácií (workshop) KE, PO

Číslo
2014/KSP/73
Druh
jednodenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline

Program seminára

Informačný formulár seminára

OZNAM: podujatie "Technika pojednávania a rozbor procesných modelových situácií (workshop)", ktoré bolo plánované dňa 16.09.2014 v budove Krajského súdu v Košiciach sa KONAŤ NEBUDE, a to z dôvodu hospodárnosti a efektívnosti, keďže na podujatie sa prihlásilo len 9 účastníkov z primárnej cieľovej skupiny (funkčne mladý sudca) a 10 účastníkov zo sekundárnej cieľovej skupiny (vyšší súdny úradník).

Prihlásení účastníci sa môžu zúčastniť podujatia:

  • dňa 02.10.2014 v budove Úradu priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici, ul. Jána Švermu 43 (možnosť prihlásenia do 12.09.2014)
  • dňa 20.10.2014 v budove Justičnej akadémie SR v Pezinku, Suvorovova 5/C (možnosť prihlásenia do 17.10.2014).
Odborný garant
JUDr. Katarína Strížová, 033/690 33 04, katarina.strizova@justice.sk
Lektor(i)

JUDr. Soňa Mesiarkinová, externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky, predsedníčka senátu občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky; JUDr. Jana Baricová, externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky, sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky

Iná primárna skupina
funkčne mladí sudcovia
Iná sekundárna skupina
vyšší súdni úradníci
Počet účastníkov
40
Zodpovedný koordinátor
PhDr. Gabriela Urbanská, 033/690 33 13, 0911 960 972, gabriela.urbanska@justice.sk