Trestný poriadok, vybrané právne problémy.

Číslo
117
Druh
jednodenný
Typ
Prípravné vzdelávanie
Miesto konania
Termín
Deadline
Primárna cieľová skupina
Vyšší súdni úradníci
Počet účastníkov
35