Trier, Nemecko - Právo EÚ v oblasti rodovej rovnosti (ERA)

Číslo
2024/GEL/2/ERA
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Miesto konania
Termín
-
Deadline

Cieľ:

Seminár poskytne účastníkom prehľad legislatívy EÚ v oblasti rodovej rovnosti tak, ako ju interpretuje Súdny dvor Európskej únie vo svojej rozsiahlej judikatúre na túto tému. Interakcia medzi účastníkmi sa bude podporovať prostredníctvom diskusií a pracovných skupín, ktoré si vyžadujú ich aktívnu účasť.

Kľúčové témy:

  • Právny rámec EÚ
  • Definícia kľúčových pojmov: priama/nepriama diskriminácia, obťažovanie a sexuálne obťažovanie
  • Dôkazné bremeno
  • Rovnaký plat
  • Opravné prostriedky a sankcie
  • Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom
  • Násilie na ženách
  • Sociálne zabezpečenie a pohlavie
  • Konanie o predbežnom rozhodnutí

Program zahŕňa aj návštevu SD EÚ v Luxemburgu dňa 10.12.2024.

Oblasť: ľudské práva, pracovné právo, sociálne práva

Jazyk podujatia: angličtina, portugalčina

Cieľová skupina: sudcovia, prokurátori

Počet účastníkov: 2

Finančné podmienky:

ERA preplatí účastníkom cestovné náklady až do výšky 450 EUR. ERA priamo pokryje náklady na ubytovanie na 2 noci. Ostatné náklady si hradia účastníci.

Viac informácií o tejto sérii: www.era.int/gender.

Organizované v rámci programu Občania, rovnosť, práva a hodnoty.

Podmienkou účasti je súhlas priameho nadriadeného, ktorý je potrebné zaslať na mail dominika.zavadova@justice.sk.

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty. Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.