Ukladanie trestov a ochranných opatrení. Úhrnný trest a spoločný trest.

Číslo
121
Druh
viacdenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Miesto konania
Termín
-
Deadline
Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Počet účastníkov
30