Uplatňovanie prostriedkov trestného práva na ochranu ľudských práv s osobitným dôrazom na postih xenofóbie a rasizmu.

Číslo
131
Druh
viacdenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Miesto konania
Termín
-
Deadline
Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Počet účastníkov
25