Určovanie právomoci súdu, uznávanie a výkon cudzích rozhodnutí (aplikácia nariadenia č. 44/2001). Európsky platobný rozkaz

Číslo
66
Druh
viacdenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline

Seminár č. 66  - Určovanie právomoci súdu, uznávanie a výkon cudzích rozhodnutí ( aplikácia nariadenia č. 44/2001), Európsky platobný rozkaz, exekučný titul a konanie o nesporných nárokoch,

Seminár č. 113  - Justičná spolupráca členských štátov EÚ v obchodných veciach a

Seminár č. 119 - Európsky platobný rozkaz, exekučný titul, konanie o nesporných nárokoch

boli vzhľadom k obsahovej zhode spojené.

Pramene k príprave

relevantné rozhodnutia súdov a ostatné študijné materiály budú distribované účastníkom v priebehu seminára

Odborný garant
JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
Lektor(i)

JUDr. Petr Šuk - sudca Najvyššieho súdu ČR

JUDr. Pavel Simon -sudca Okresného súdu Cheb, ČR

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Vyšší súdni úradníci
Sekundárna cieľová skupina
Právni čakatelia prokuratúry
Počet účastníkov
45
Zodpovedný koordinátor
JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
Tajomník JA pre prípravu
Simona Miháliková
Urgentná komunikácia
0911960354