Valetta, Malta - Uplatňovanie antidiskriminačného práva EÚ (ERA)

Číslo
2024/ADL/3/ERA
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Miesto konania
Termín
-
Deadline

Cieľ:

Seminár poskytne účastníkom prehľad o dvoch európskych smerniciach zakazujúcich diskrimináciu na základe rasy alebo etnického pôvodu v mnohých oblastiach, ako aj na základe zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie alebo náboženstva/viery v zamestnaní a povolaní.

Kľúčové témy:

  • Kľúčové pojmy: priama diskriminácia, nepriama diskriminácia, obťažovanie
  • Dôkazné bremeno a prístup k dôkazom
  • Úloha Charty základných práv EÚ
  • Opravné prostriedky a sankcie
  • Náboženská diskriminácia na pracovisku
  • Umelá inteligencia
  • Zdravotné postihnutie a primerané ubytovanie
  • LGBTIQ práva
  • Prejavy nenávisti Kto by sa mal zúčastniť?

Oblasť: ľudské práva, pracovné právo

Jazyk podujatia: angličtina, taliančina

Cieľová skupina: sudcovia, prokurátori

Počet účastníkov: 2

Finančné podmienky:

ERA preplatí účastníkom cestovné náklady až do výšky 450 EUR. ERA priamo pokryje náklady na ubytovanie na 2 noci. Ostatné náklady si hradia účastníci.

Viac informácií o tejto sérii: www.era.int/anti-discrimination.

Organizované v rámci programu Občania, rovnosť, práva a hodnoty.

Podmienkou účasti je súhlas priameho nadriadeného, ktorý je potrebné zaslať na mail dominika.zavadova@justice.sk.

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty. Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.