Vybrané otázky OSP- technika pojednávania, dokazocvanie v civilnom procese, zvládanie procesných pravidiel a protokolácie, ...

Číslo
175
Druh
jednodenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Miesto konania
Termín
-
Deadline
Odborný garant
JUDr. Viliam Breziansky
Lektor(i)

JUDr. Jana Bajánková - predsedníčka občianskoprávneho kolégia NS SR

JUDr. Jana Cisárová  - predsedníčka senátu Krajského súdu v Bratislave

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Počet účastníkov
40
Zodpovedný koordinátor
JUDr. Viliam Breziansky
Tajomník JA pre prípravu
Simona Miháliková
Urgentná komunikácia
0911 960 354