Vybrané právne inštitúty Občianskeho zákonníka - spotrebiteľské vzťahy, vecné bremená, náhrada škody a iné

Číslo
135
Druh
viacdenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline
Odborný garant
Mgr. Katarína Strížová
Lektor(i)

JUDr. Rudolf Čirč - sudca NS SR

JUDr. Peter Straka - sudca KS Prešov

Sekundárna cieľová skupina
Sudcovia
Zodpovedný koordinátor
Mgr. Katarína Strížová
Tajomník JA pre prípravu
Simona Miháliková
Urgentná komunikácia
0911 960 354