Vybrané právne inštitúty Zákona o rodine

Číslo
124/KCP
Druh
viacdenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline

Seminár zrušený. 

            Vzdelávacia aktivita bude zameraná na praktický rozbor prípadových štúdií (zaslaných od účastníkov seminára) a zjednocovaciu prax pri rozhodovaní súdmi. Odborným garantom a moderátorom okrúhleho stola bude JUDr. Peter Straka (mená ostatých odborných garantov budú zaslané dodatočne priamo prihláseným účastníkom). 

 

            Cieľovou skupinou tohto seminára (workshopu) sú sudcovia okresných,  krajských súdov a najvyššieho súdu a prokurátori okresných a krajských prokuratúr.

Pramene k príprave

Prosíme každého prihláseného účastníka o zaslanie (emailom: katarina.strizova@justice.sk) vlastného živého alebo už ukončeného prípadu (spisu) k danej problematike tak, aby sa mohol odborný garant pripraviť a fundovane viesť okrúhly stôl - workshop. Výsledkom odbornej diskusie by malo byť zjednocovanie rozhodnutí súdov.

Odborný garant
Mgr. Katarína Strížová
Lektor(i)

JUDr. Peter Straka

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Počet účastníkov
44
Zodpovedný koordinátor
Mgr. Katarína Strížová, katarina.strizova@justice.sk, 033/649 03 304
Tajomník JA pre prípravu
Anna Jasovská, anna.jasovska@justice.sk, 033/649 03 301
Urgentná komunikácia
0911 960 354