Zaistenie osôb a vecí v predsúdnom konaní.Zaisťovacie úkony v rámci justičnej spolupráce v trestných veciach.

Číslo
116
Druh
viacdenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Miesto konania
Termín
-
Deadline
Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Počet účastníkov
30