Zákon o ochrane utajovaných skutočností a jeho vykonávacie predpisy

Číslo
30
Druh
viacdenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline
Lektor(i)

 

JUDr. Daniela Špačková, vedúca personálneho-služobného úradu  Generálnej prokuratúry SR,

 

JUDr. Miriam Hrapková, prokurátorka Generálnej prokuratúry SR,

 

Mgr. Ľuboš Stankoviansky, vrchný inšpektor Úradu na ochranu osobných údajov

 

 

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Vyšší súdni úradníci
Právni čakatelia prokuratúry
Počet účastníkov
40
Zodpovedný koordinátor
JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
Tajomník JA pre prípravu
Simona Miháliková