Zasadnutie katedry trestného práva - prerokovanie návrhu akademického plánu na rok 2009.

Číslo
125
Druh
jednodenný
Typ
Podujatie k príprave akademického plánu
Termín
Deadline