Zmenkové právo

Číslo
160
Druh
viacdenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline
Lektor(i)

JUDr. Branislav Jablonka - advokát, advokátska kancelária JUDr. Valko a spol.

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Vyšší súdni úradníci
Právni čakatelia prokuratúry
Počet účastníkov
30
Zodpovedný koordinátor
JUDr. Viliam Breziansky
Tajomník JA pre prípravu
Iveta Aksamitová
Urgentná komunikácia
0911 960 354