PREHĽAD PODUJATÍ V RÁMCI PROJEKTU „ROZVOJ SYSTÉMU ŠPECIALIZOVANÉHO VZDELÁVANIA SUDCOV A JUSTIČNÝCH ZAMESTNANCOV“ ROK 2021