Prípravné / Adaptačné vzdelávanie rok 2016

Druhý polrok 2016:

 

I. časť adaptačného vzdelávania v termíne 03.10.-04.10.2016 v priestoroch Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok

 • dátum uzávierky: 09.09.2016
 • program
 • 03.10.2016: sudcovské statusové zákony, spravovací a kancelársky poriadok a ich aplikácia, disciplinárna zodpovednosť sudcu a etika sudcu
 • 04.10.2016: nácvik - tréning trestného rozsudku - rozbor praktických prípadov a vyhotovenie rozhodnutí v trestnej veci, náležitosti rozsudku a odôvodnenia (organizované interaktívnou formou)

 

II. časť adaptačného vzdelávania v termíne 24.10.-25.10.2016 v priestoroch Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok

 • dátum uzávierky: 26.09.2016
 • program
 • 24.10.-25.10.2016: nácvik - tréning netrestného rozsudku v oblasti obchodného, rodinného, pracovného, vlastníckeho práva atď., rozbor praktických prípadov a vyhotovenie rozhodnutí v netrestnej veci, náležitosti rozsudku a odôvodnenia

 

III. časť adaptačného vzdelávania pôvodne plánovaná v termíne 24.11.-25.11.2016 sa bude konať v termíne 10.10.-11.10.2016 v priestoroch Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok

 • dátum uzávierky: 26.09.2016
 • program
 • 10.10.2016: simulované netrestné pojednávania - nácvik zručností v pojednávacej miestnosti, osvojenie si procesných postupov a návykov nevyhnutných pre výkon funkcie sudcu

 • 11.10.2016: simulované trestné pojednávania - nácvik zručností v pojednávacej miestnosti, osvojenie si procesných postupov a návykov nevyhnutných pre výkon funkcie sudcu

   

Účastnícky poplatok pre adaptačné vzdelávania, konané v druhom polroku 2016 je 90,20 EUR za jednu časť adaptačného vzdelávania (dva dni), je potrebné uhradiť na účet číslo: 7000194185/8180, IBAN: SK78 8180 0000 0070 0019 4185 vedený v banke Štátna pokladnica, variabilný symbol je termín konania podujatia (v tvare pre I. časť: 1020161, v tvare pre II. časť: 1020162, v tvare pre III. časť: 1120163), v poznámke pre prijímateľa je potrebné uviesť celé meno a priezvisko účastníka), najneskôr 15 pracovných dní pred konaním podujatia. Účastnícky poplatok zahŕňa, stravu a občerstvenie počas podujatia (2x obed, počas prestávok káva, čaj, min. voda), náklady na lektorov, organizačno-technické zabezpečenie.

 


 

Prvý polrok 2016:

 

 • I. časť adaptačného vzdelávania v termíne 08.02.-09.02.2016 v Justičnej akadémii Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok, program - TU
 • II. časť adaptačného vzdelávania v termíne 11.02.-12.02.2016 v Justičnej akadémii Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok, program - TU
 • III. časť adaptačného vzdelávania v termíne 22.02.-23.02.2016 v Justičnej akadémii Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok, program - TU

 

 

 

Účastnícky poplatok pre adaptačné vzdelávania, konané  v prvom polroku 2016 je  90,20 EUR za jednu časť adaptačného vzdelávania (dva dni), ktorý je potrebné uhradiť na účet číslo: 7000194185/8180, IBAN: SK78 8180 0000 0070 0019 4185 vedený v banke Štátna pokladnica, variabilný symbol je termín konania podujatia (v tvare: I. časť 032016, II. časť 0420161, III. časť 0420162), v poznámke pre prijímateľa je potrebné uviesť celé meno a priezvisko účastníka), najneskôr 3 pracovné dni pred konaním podujatia. Účastnícky poplatok zahŕňa stravu počas podujatia (2x obed, káva, čaj počas prestávok), náklady na lektorov. Ubytovanie Justičná akadémia Slovenskej republiky účastníkom nezabezpečuje.

 

OZNAM: Pôvodne plánované termíny 10.03.-11.03.2016, 04.04.-05.04.2016, 18.04.-19.04.2016 boli presunuté na mesiac február 2016 s miestom konania: Justičná akadémia Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok. Cenové podmienky „Prípravného  / adaptačného vzdelávania" pre účastníkov boli upravené (znížené) z dôvodu miesta konania vzdelávania. K uvedenému došlo z dôvodu operatívnosti tak, aby sa tohto vzdelávania mohli zúčastniť všetci uchádzači z mimo justičného prostredia a mali tak možnosť absolvovať výberové konania v roku 2016. Vzhľadom k operatívnej zmene termínov „Prípravného / adaptačného vzdelávania" sa bude vzdelávanie konať v sídle Justičnej akadémie SR v Pezinku a s tým súvisí aj zmena - zníženie účastníckeho poplatku na sumu 90,20 €.