SEPTEMBER 2020 - prehľad podujatí v rámci projektu „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“

Dátum konania: 16. september 2020 - 18. september 2020

Názov podujatia: Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí

Miesto konania: ONLINE - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM

Lektori podujatia: doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD., doc. PhDr. Gabriela Mikulášková, PhD., JUDr. Eva Farkašová

 

Dátum konania: 24. september 2020 - 25. september 2020

Názov podujatia: Právomoc všeobecných a rozhodcovských súdov v cezhraničných sporoch (Brusel I, ZMPS, zák. o rozhodcovskom konaní)

Miesto konania: ONLINE - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM

Lektori podujatia: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., doc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.

 

Dátum konania: 28. september 2020 - 30. september 2020

Názov podujatia: Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí

Miesto konania: ONLINE - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM

Lektori podujatia: doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD., doc. PhDr. Gabriela Mikulášková, PhD., JUDr. Peter Rajňák

 

Dátum konania: 28. september 2020 - 29. september 2020

Názov podujatia: Aktuálne problémy pracovného práva

Miesto konania: ONLINE - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM

Lektori podujatia: doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD., doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.

 

Dátum konania: 06. september 2020 - 03. október 2020

Názov podujatia: Individuálna zahraničná stáž Francúzsko - Štrasburg –  Európsky súd pre ľudské práva

Miesto konania: Európsky súd pre ľudské práva, Štrasburg, Francúzsko