Zasadnutia rady Justičnej akadémie v roku 2010

8. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (11.1. 2010) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (11.1. 2010) - TU

Prezenčná listina (11.1. 2010) - TU

 

9. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (15.2. 2010) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (15.2. 2010) - TU

Prezenčná listina (15.2. 2010) - TU

 

10. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (15.3. 2010) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (15.3. 2010) - TU

Prezenčná listina (15.3. 2010) - TU

 

11. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (21.4. 2010) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (21.4. 2010) - TU

Prezenčná listina (21.4. 2010) - TU

 

12. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (21.6. 2010) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (21.6. 2010) - TU

Prezenčná listina (21.6. 2010) - TU

 

13. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (8.9. 2010) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (8.9. 2010) - TU

Prezenčná listina (8.9. 2010) - TU

 

14. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (11.10. 2010) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (11.10. 2010) - TU

Prezenčná listina (11.10. 2010) - TU

 

15. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (8.11. 2010) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (8.11. 2010) - TU

Prezenčná listina (8.11. 2010) - TU

 

16. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (29.11. 2010) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (29.11. 2010) - TU

Prezenčná listina (29.11. 2010) - TU