Zasadnutia rady Justičnej akadémie v roku 2015

 

4. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (28.1.2015) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (28.1.2015) - TU

 

5. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (19.3.2015) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (19.3.2015) - TU

 

6. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (28.4.2015) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (28.4.2015) - TU

 

7. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (11.6.2015) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (11.6.2015) - TU

 

8. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (5.-.7.10.2015) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (5.-.7.10.2015) - TU

 

9. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (3.12.2015) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (3.12.2015) - TU