Zasadnutia rady Justičnej akadémie v roku 2017

 

15. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (18.01.2017) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (18.01.2017) - TU

Príloha zápisnice zo zasadnutia (18.01.2017) - TU

Príloha zápisnice zo zasadnutia (08.01.2017) - TU

 

16. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (01.03.2017) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (01.03.2017) - TU

 

17. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (25.04.2017) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (25.04.2017) - TU

 

18. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (12. - 14.06. 2017) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (12. - 14.06.2017) - TU príloha č.1 príloha č.2

 

19. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (27. - 29.09. 2017) -TU

Zápisnica zo zasadnutia (27. - 29.09.2017) -TU

 

 

20. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (11.10. 2017) -TU

Zápisnica zo zasadnutia (11.10.2017) -TU

 

21. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (15.11. 2017) -TU

Zápisnica zo zasadnutia (15.11.2017) -TU príloha č.1

 

22. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (20.12. 2017) -TU

Zápisnica zo zasadnutia (20.12.2017) -TU