Živnostenské podnikanie

Dôležité informácie o živnostenskom podnikaní uvedené na webovej stránke Sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR - pozri tu