Neprehliadnite

Aktuality a tlačové správy

Aktívne podujatia

Plánovaný lektor prednášajúci v rámci vzdelávacieho podujatia: JUDr. Ing. Mario Dubaň (sudca Najvyššieho súdu SR) Forma  podujatia: ONLINE…
Plánovaní lektori prednášajúci v rámci vzdelávacieho podujatia: JUDr. Petr Šuk (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej…
Plánovaní lektori prednášajúci v rámci vzdelávacieho podujatia: doc. JUDr. Branislav Jablonka, PhD. (externý člen pedagogického zboru Justičnej…
Plánovaný lektor prednášajúci v rámci vzdelávacieho podujatia: doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD. (externá členka pedagogického zboru…