Kontakty

Meno a priezvisko Funkcia Telefón E-mail
Eva Špecíková Kontaktná osoba v KS Žilina
eva.urbankova@justice.sk
JUDr. Peter Hulla riaditeľ tel: 033 88 18 300
peter.hulla@justice.sk
JUDr. Jozef Szabó zástupca riaditeľa tel: 033 88 18 300
jozef.szabo@justice.sk
Mgr. Terézia Polakovičová Kontaktná osoba v KS Bratislava tel: 02/888 10 362
terezia.polakovicova@justice.sk
Lýdia Koštialová Kontaktná osoba v KS Trnava tel: 033/88 20 127
lydia.kostialova@justice.sk
Zuzana Ladecká Kontaktná osoba v KS Trenčín tel: 032/88 30 901
zuzana.ladecka@justice.sk
JUDr. Eva Podhorová Kontaktná osoba v KS Trenčín (zástupca) tel: 032/88 30 150
eva.podhorova@justice.sk
Mgr. Jana Solčanská Kontaktná osoba v KS Nitra tel: 037/88 40 150
jana.solcanska@justice.sk
JUDr. Lucia Čentéšová vedúci katedry verejného práva tel: 033 88 18 304
mob: 0911 784 721
lucia.centesova@justice.sk
Mgr.,PhD. Dominika Zavadová poverená vedením útvaru justičného vzdelávania a justičných databáz tel: 033 88 18 328
mob: 0911 770 377
dominika.zavadova@justice.sk
Bc. Iveta Benčatová Kontaktná osoba v KS Nitra tel: 037/88 40 120
iveta.bencatova@justice.sk
doc. JUDr. PhD. LL.M. Kristián Csach tel: 033 88 18 328
kristian.csach@justice.sk
Mgr. Pavlína Kráľovičová poverená vedením oddelenia justičných databáz tel: 033 88 18 315
mob: 0908 450 299
pavlina.kralovicova@justice.sk
Ing. Ľuboš Hrivňák poverený vedením útvaru ekonomiky a vnútornej správy tel: 033 88 18 309
mob: 0905 756 772
lubomir.hrivnak@justice.sk
Mgr. Lýdia Škultétyová Kontaktná osoba v KS Banská Bystrica tel: 048/88 60 113
lydia.skultetyova@justice.sk
JUDr. Dagmar Hupková poverená vedením kancelárie akadémie tel: 033 88 18 305
mob: 0910 960 345
dagmar.hupkova@justice.sk
Mgr. Miriam Piačeková Kontaktná osoba v KS Banská Bystrica tel: 048/88 60 156
miriam.piacekova@justice.sk
Ing. Martin Witkovský vedúci oddelenia informatiky, štatistiky a správy budov tel: 033 88 18 316
mob: 0905 872 466
martin.witkovsky@justice.sk
Ing. Monika Šarišská Kontaktná osoba v KS Prešov tel: 051/88 80 144
monika.sarisska@justice.sk
Mgr. Mária Pešková asistent - tajomník, sekretariát riaditeľa akadémie tel: 033 88 18 301, 033 88 18 302
mob: 0905 872 461
maria.peskova@justice.sk
JUDr. Beáta Mikulová odborný referent vzdelávania - justičné databázy tel: 033 88 18 314
beata.mikulova@justice.sk
JUDr. Erika Petrivaldská Kontaktná osoba v KS Košice (zástupca) tel: 055/88 70 150
erika.petrivaldska@justice.sk
Mgr. Petra Václavíková referent útvaru justičného vzdelávania a justičných databáz tel: 033 88 18 307
petra.vaclavikova@justice.sk
Natália Strapáková referent útvaru justičného vzdelávania a justičných databáz tel: 033 88 18 310
natalia.strapakova@justice.sk
Mgr. Ivica Říhová Kontaktná osoba v KS Košice
ivica.rihova@justice.sk
Tatiana Krušinská referent knižnice tel: 033 88 18 318
tatiana.krusinska@justice.sk, kniznica@ja-sr.sk
Mgr. Stanislav Kubina Kontaktná osoba na MS SR
stanislav.kubina@justice.sk
Eva Rajnohová referent útvaru ekonomiky a vnútornej správy tel: 033 88 18 312
eva.rajnohova@justice.sk
Mgr. Gabriela Protúšová Kontaktná osoba na NS SR tel: 02/323 04 610
gabriela.protusova@nsud.sk
Zuzana Brestovanská Kontaktná osoba na GP SR tel: 02/208 37 554
zuzana.brestovanska@genpro.gov.sk
Martina Špániková referent útvaru ekonomiky a vnútornej správy tel: 033 88 18 306
martina.spanikova@justice.sk
Janka Bilská účtovník tel: 033 88 18 308
janka.bilska@justice.sk
Mgr. Katarína Bednáriková Kontaktná osoba na ŠTS
katarina.bednarikova@justice.sk
Elena Šteineckerová mzdár tel: 033 88 18 317
elena.steineckerova@justice.sk
Marián Baláž poverený vedením DP Omšenie tel: 032 65 52 015
mob: 0910 960 364
marian.balaz@justice.sk
Recepcia, Detašované pracovisko v Omšení tel: 032 65 52 016
recepcia.omsenie@justice.sk
Fax, Detašované pracovisko v Omšení tel: 032 65 52 017
p. Christov Programátor
christov@4web.sk
Fax, Justičná akadémia SR Pezinok tel: 033 88 18 320