Kontakty

Meno a priezvisko Funkcia Telefón E-mail
JUDr. Peter Hulla riaditeľ tel: 033 88 18 300
peter.hulla@justice.sk
JUDr. Jozef Szabó zástupca riaditeľa tel: 033 88 18 300
jozef.szabo@justice.sk
Mgr. Terézia Polakovičová Kontaktná osoba v KS Bratislava tel: 02/888 10 362
terezia.polakovicova@justice.sk
Bc. Petra Rabiňáková Kontaktná osoba v KS Bratislava
petra.rabinakova@justice.sk
Ing., PhD. Andrea Horváthová vedúca kancelárie akadémie tel: 033 88 18 309
mob: 0917 742 798
andrea.horvathova@justice.sk
Mgr., PhD. Dominika Zavadová vedúci útvaru justičného vzdelávania a justičných databáz tel: 033 88 18 328
mob: 0911 770 377
dominika.zavadova@justice.sk
JUDr. Eva Podhorová Kontaktná osoba v KS Trenčín tel: 032/88 30 150
eva.podhorova@justice.sk
Mgr. Marián Baláž vedúci DP Omšenie tel: 032 65 52 015
mob: 0910 960 364
marian.balaz@justice.sk
Zuzana Ladecká Kontaktná osoba v KS Trenčín tel: 032/88 30 901
zuzana.ladecka@justice.sk
Mgr. Jana Solčanská Kontaktná osoba v KS Nitra tel: 037/88 40 150
jana.solcanska@justice.sk
JUDr. Lucia Čentéšová vedúci katedry verejného práva tel: 033 88 18 304
mob: 0911 784 721
lucia.centesova@justice.sk
Mgr., PhD. Marek Ivančo vedúci katedry súkromného práva tel: 033 88 18 307
marek.ivanco@justice.sk
Bc. Iveta Benčatová Kontaktná osoba v KS Nitra tel: 037/88 40 120
iveta.bencatova@justice.sk
Mgr. Eva Špecíková Kontaktná osoba v KS Žilina
eva.urbankova@justice.sk
Mgr. Lýdia Škultétyová Kontaktná osoba v KS Banská Bystrica tel: 048/88 60 113
lydia.skultetyova@justice.sk
Mgr. Pavlína Kráľovičová vedúca oddelenia justičných databáz tel: 033 88 18 315
mob: 0908 450 299
pavlina.kralovicova@justice.sk
Jana Bednárová Kontaktná osoba v KS Banská Bystrica
jana.bednarova@justice.sk
Ing. Veronika Tarcalová Šmihulová Kontaktná osoba v KS Prešov tel: 051/88 80 144
veronika.tarcalova@justice.sk
PhDr. Mária Derňárová Kontaktná osoba v KS Košice tel: 055/88 70 150
maria.dernarova@justice.sk
Ing. Martin Witkovský informatik tel: 033 88 18 316
mob: 0905 872 466
martin.witkovsky@justice.sk
Mgr. Martina Hrehorová Kontaktná osoba v KS Košice
martina.hrehorova@justice.sk
Mgr. Mária Pešková asistent - tajomník, sekretariát riaditeľa akadémie tel: 033 88 18 301, 033 88 18 302
mob: 0905 872 461
maria.peskova@justice.sk
JUDr. Beáta Darovcová Mikulová odborný referent vzdelávania - justičné databázy tel: 033 88 18 314
beata.mikulova@justice.sk
Mgr. Katarína Bednáriková Kontaktná osoba na ŠTS
katarina.bednarikova@justice.sk
Mgr. Karol Morávek odborný referent pre medzinárodné vzťahy tel: 033 88 18 305
mob: +421 915 908 480
karol.moravek@justice.sk
Bc. Danka Rausová Kontaktná osoba Správny súd v Bratislave
danka.rausova@justice.sk
Mgr. Zuzana Bobeková referent útvaru justičného vzdelávania tel: 033 88 18 310
zuzana.bobekova@justice.sk
Martina Lovecká Kontaktná osoba Správny súd v Bratislave
martina.lovecka@justice.sk
Bc. Tatiana Illyová Duedam referent útvaru justičného vzdelávania tel: 033 88 18 310
tatiana.illyova@justice.sk
Mgr. Miriam Piačeková Kontaktná osoba Správny súd Banská Bystrica
miriam.piacekova@justice.sk
Tatiana Krušinská referent knižnice tel: 033 88 18 318
tatiana.krusinska@justice.sk, kniznica@ja-sr.sk
Bc. Monika Mravíková Kontaktná osoba Správny súd v Banskej Bystrici
monika.mravikova@justice.sk
JUDr. Valéria Szanyi Kontaktná osoba Správny súd v Košiciach
valeria.szanyi@justice.sk
Mgr. Mária Lacková Kontaktná osoba Správny súd v Košiciach
maria.lackova@justice.sk
Eva Rajnohová referent útvaru kancelárie akadémie tel: 033 88 18 312
eva.rajnohova@justice.sk
Diana Seligová Kontaktná osoba Mestský súd Košice
diana.seligova@justice.sk
Mgr. Ivana Takáčová Kontaktná osoba na NS SR
ivana.takacova@nsud.sk
Zuzana Tomková referent útvaru kancelárie akadémie tel: 033 88 18 306
zuzana.tomkova@justice.sk
Mgr. Miroslava Krivošíková Kontaktná osoba NSS SR
miroslava.krivosikova@nssud.sk
Iveta Kostolániová účtovník tel: 033 88 18 308
iveta.kostolaniova@justice.sk
Elena Šteineckerová mzdár tel: 033 88 18 317
elena.steineckerova@justice.sk
Zuzana Brestovanská Kontaktná osoba na GP SR tel: 02/208 37 554
zuzana.brestovanska@genpro.gov.sk
Ivana Vrablanská asistent - tajomník, podateľňa, správa tel: 033 88 18 319
mob: +421 911 960 970
ivana.vrablanska@justice.sk
Ivan Kačeriak vodič - údržbár tel: 033 88 18 321
ivan.kaceriak@justice.sk
Recepcia, Detašované pracovisko v Omšení tel: 032 65 52 016
mob: 0907 882 629
recepcia.omsenie@justice.sk
Fax, Detašované pracovisko v Omšení tel: 032 65 52 017
Fax, Justičná akadémia SR Pezinok tel: 033 88 18 320
Mgr. Stanislav Kubina Kontaktná osoba na MS SR
stanislav.kubina@justice.sk