Zasadnutia rady Justičnej akadémie v roku 2012

25. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (23.1. 2012) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (23.1. 2012) - TU

Prezenčná listina (23.1. 2012) - TU

 

26. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (15.3. 2012) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (15.3. 2012) - TU

Prezenčná listina (15.3. 2012) - TU

 

27. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (16.4. 2012) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (16.4. 2012) - TU

Prezenčná listina (16.4. 2012) - TU

 

28. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (4.6. 2012) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (4.6. 2012) - TU

Prezenčná listina (4.6. 2012) - TU

 

29. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (21. - 22.6. 2012) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (21. - 22.6. 2012) - TU

Prezenčná listina (21. - 22.6. 2012) - TU

 

30. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (11. - 12.10. 2012) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (11. - 12.10. 2012) - TU

Prezenčná listina (11. - 12.10. 2012) - TU

 

31. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (29.11. 2012) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (29.11. 2012) - TU

Prezenčná listina (29.11. 2012) - TU