Nemecký jazyk - právnická terminológia so zameraním na trestné právo (Kroměříž)

Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Termín
-
Deadline

 

Program: Nemecký jazyk - právnická terminológia, 27.06.2016 - 01.07.2016

 

Ide o prvý seminár v rámci implementácie projektu „Training legal languages for effective functioning of judicial cooperation in EU", číslo: JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6762 krajín V4, Chorvátska a Slovinska, ktorý je zameraný na jazykové vzdelávanie v nemeckej právnickej terminológii.

 

Viac informácii o projekte a nadväzujúcich seminároch: nájdete - TU.

 

Cestovné (zo SR do Kroměříža): vo výške max. 400,00 EUR je hradené z projektu každému účastníkovi (tzn. cestovné vo výške 1. triedy vlakom, 2. triedy lietadlom - sudca, prokurátor, 2. triedy vlakom a lietadlom - ostatní účastníci, v prípade použitia vlastného motorového vozidla vo výške cestovného 1. triedy vlakom - sudca, prokurátor, 2. triedy vlakom a lietadlom - ostatní účastníci).  Jedinou podmienkou vyplatenia cestovného  je vzdialenosť medzi miestom konania vzdelávacieho podujatia a miestom bydliska, resp. pracoviska, t.j. nad 100 km

 

Ubytovanie a stravovanie: účastník dostane tzv. unit costs max. vo výške 144,00 EUR / na jeden vzdelávací deň z prostriedkov projektu na pokrytie nákladov na ubytovanie a stravovanie. Uvedená čiastka bude vyplatená bez ohľadu na výšku nákladov (v prípade, že náklady na ubytovanie a stravu budú nižšie). V prípade, že náklady budú vyššie ako je suma 144,00 EUR na jeden vzdelávací deň, zvyšné náklady znáša účastník sám. Ubytovanie a stravovanie si účastník zabezpečuje sám, tzn. nezabezpečuje mu ho organizácia, v ktorej sa vzdelávacie podujatie koná v prípade, že to takto nie je uvedené pri informácii ku konkrétnemu vzdelávaciemu podujatiu.

 

Náklady za cestovné, ubytovanie a stravu budú všetkým účastníkom preplatené po návrate zo vzdelávacieho podujatia a doručení všetkých originálov dokladov (cestovné, ubytovanie, strava) a správy z pracovnej cesty do Justičnej akadémie SR.

 

Prihlásenie: Pri prihlasovaní prosíme účastníkov dodržiavať Zásady pre výber účastníkov (http://www.ja-sr.sk/node/3799).

 

Zároveň pripomíname povinnosť pre každého účastníka zahraničného seminára, doručiť do 10 dní od návratu zo vzdelávacieho podujatia doklady za dopravu, ubytovanie a stravu pre potreby vyhotovenia a zúčtovania cestovného príkazu. Súčasne je potrebné nahrať správu zo zahraničnej cesty (postup viď nižšie). Súčasťou podkladov bude aj údaj o bankovom účte účastníka, nakoľko mu bude vyúčtovanie za cestovné náklady zaslané bankovým prevodom. V prípade, že účastník požiada o cestovný príkaz svoju domovskú inštitúciu, uvedené doklady nemusí zasielať s tým, že správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdá vo svojej inštitúcii. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, v rozsahu min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii.

 

Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

 

LEGAL LANGUAGE SEMINAR, GERMAN TERMINOLOGY OF THE JUDICIAL COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS

DATE: Monday 27 June - Friday 1 July, 2016

VENUE: Judicial Academy, Czech Republic, Kroměříž

SCHEDULE: 09:00 - 12:00 (morning sessions),13:00 - 16:00 (afternoon sessions)

EXPECTED LEVEL OF GERMAN: Intermediate knowledge of general German (B1/B2) and basic knowledge of legal German

DESCRIPTION OF THE SEMINAR: The seminar is designed for judges, prosecutors and professional judicial staff. It aims at developing both legal and linguistics skills of the participants by combining legal information and language exercises in a practical and dynamic way. Team of lecturers will be composed of linguist and legal experts; the course combines theoretical and practical sessions, includes training of four basic language skills (reading, writing, speaking and listening) and deepens and consolidates knowledge of legal terminology. Seminar will be focused on German terminology used in judicial cooperation in criminal matters with respect to rights of an accused person (Directive 2010/64/EU on the right on interpretation and translation in criminal proceedings and the Directive 2012/13/EU on the right to information in criminal proceedings) and specific features of criminal proceedings (Directive 2012/29/EU establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime and the Council Framework decision 2008/913/JHA on combating certain forms and expressions of racism and xenophobia by means of criminal law) + EAW (crimes classified in EAW).

 

Lektor(i)

 

Lektori budú upresnení dotatočne (po oznámení JA ČR). Štruktúra lektorov má byť založená na spolupráci lingvistu a právnika - špecialistu v danej problematike a tiež terminológii.

 

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Počet účastníkov
3
Zodpovedný koordinátor
Miroslav Slašťan
Urgentná komunikácia
miroslav.slastan@justice.sk