Zoznam členov rady Justičnej akadémie III. funkčné obdobie

 

JUDr. Jana Bajánková, predsedníčka, zvolená Súdnou radou SR od 01.07.2017 do 01.07.2022, predsedníčka občianskoprávneho kolégia, Najvyšší súd Slovenskej republiky

 

JUDr. Martin Bargel, podpredseda, zvolený Súdnou radou SR od 28.01.2019 do 28.01.2024, predseda senátu trestnoprávneho kolégia, Najvyšší súd Slovenskej republiky

 

JUDr. Roman Greguš, člen, zvolený Súdnou radou SR od 18.10.2017 do 18.10.2022, podpredseda Krajského súdu v Nitre

 

JUDr. Jaroslav Chlebovič, člen, zvolený Súdnou radou SR od 28.01.2019 do 28.01.2024, predseda senátu, trestnoprávne kolégium, Krajský súd v Košiciach

 

JUDr. Peter Odaloš, člen, menovaný ministrom spravodlivosti SR na návrh generálneho prokurátora SR od 01.09.2016 do 31.08.2021, námestník krajského prokurátora pre trestný úsek, Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici

 

JUDr. Branislav Pospíšil, člen, menovaný ministrom spravodlivosti SR od 22.11.2017 do 22.11.2022, advokát a vysokoškolský pedagóg, fakulta práva, Paneurópska vysoká škola v Bratislave

 

doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., člen, menovaný ministrom spravodlivosti SR od 20.02.2019 do 20.02.2024, docent, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

 

JUDr. Jozef Szabó, člen, menovaný ministrom spravodlivosti SR na návrh generálneho prokurátora SR od 20.02.2019 do 20.02.2024, námestník generálneho prokurátora SR, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

 

JUDr. Boris Tóth,  člen, zvolený Súdnou radou SR od 28.01.2019 do 28.01.2024, podpredseda, Krajský súd v Bratislave

 

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., člen, menovaný ministrom spravodlivosti SR od 16.02.2016 do 16.02.2021, vedúci Katedry občianskeho práva, Právnická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

 


 

INFORMÁCIE O ZASADNUTIACH RADY JUSTIČNEJ AKADÉMIE (od 2014 do 2019):

 

Zasadnutia rady Justičnej akadémie v roku 2014 

Zasadnutia rady Justičnej akadémie v roku 2015

Zasadnutia rady Justičnej akadémie v roku 2016

Zasadnutia rady Justičnej akadémie v roku 2017

Zasadnutia rady Justičnej akadémie v roku 2018

 

31. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (12.02.2019) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (12.02.2019) - TU

 

32. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (17.04.2019) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (17.04.2019) - TU

 

33. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (03.-05.06.2019) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (03.-05.06.2019) - TU